Jim O’Shea

Jim O’Shea (Photo: WTTW/Chicago Tonight)